Prinsjesdag 2023 komt er weer aan!

30 augustus 2023 

Prinsjesdag 2023 komt er weer aan! 

Over een aantal dagen is het weer zo ver: Prinsjesdag. Dit jaar valt Prinsjesdag op dinsdag 19 september. Omdat het bijna Prinsjesdag is vertellen we je alvast wat Prinsjesdag precies inhoudt en blikken we terug op Prinsjesdag 2022. Ook vertellen we je waarom Prinsjesdag zo belangrijk is voor ondernemers.

Prinsjesdag in het kort

Prinsjesdag is altijd op de derde dinsdag van september, dit jaar is dat de 19e. Willem Alexander zal op Prinsjesdag weer met de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag rijden waar hij de Troonrede zal uitspreken. Het Binnenhof wordt namelijk nog steeds verbouwd. Nadat de Troonrede is uitgesproken wordt het bekende koffertje met de Rijksbegroting en de Miljoenennota overhandigd.

Wat is de Troonrede?
Met de Troonrede wordt het nieuwe werkjaar van de Eerste Kamer en Tweede Kamer geopend. Hier staan de belangrijkste plannen van de regering in voor het komende jaar. In dit geval zijn dat dus de plannen voor het jaar 2024. De Troonrede wordt uitgesproken door Willem Alexander maar hij heeft de Troonrede niet zelf geschreven. De Troonrede wordt altijd door de ministers geschreven.

De Rijksbegroting en Miljoenennota
Op 19 september wordt rond 15:30 het koffertje overhandigd door Sigrid Kaag. In dit koffertje zitten de Rijksbegroting en de Miljoenennota. In de Rijksbegroting staat hoeveel geld de regering voor verschillende plannen beschikbaar stelt en wat de ontvangsten van de rijksoverheid zijn. De Miljoenennota geeft uitleg over de Rijksbegroting. 

Wat waren de belangrijkste punten van Prinsjesdag 2022?
Vorig jaar zijn er op Prinsjesdag heel wat maatregelen aangekondigd voor het jaar 2023. Zo is onder andere het minimumloon met 10% gestegen en kregen de mensen met weinig geld een toeslag voor de energie van de gemeente. Ook zijn er toen voor ondernemers heel wat dingen veranderd. Dit waren de 4 belangrijkste maatregelen voor ondernemers die zijn aangekondigd op Prinsjesdag 2022: 

 

  • Afbouw van de zelfstandigenaftrek per 1 januari 2023

Vanaf het jaar 2023 werd de zelfstandigenaftrek afgebouwd. Op 1 januari 2023 was de zelfstandigenaftrek 5030 euro en het jaar daarvoor was dit nog 6030 euro. Vanaf 1 januari 2024 zal de zelfstandigenaftrek 3750 euro bedragen en ook daarna wordt dit verder afgebouwd.

  • Afschaffing middelingsregeling per 1 januari 2023

Op 1 januari 2023 is de middelingsregeling vervallen. Het laatste tijdvak waarover je nog kan middelen is 2022-2024. De middelingsregeling is bedoeld voor personen met een wisselvallig inkomen. Zij betalen vaak meer belasting dan personen met een gelijkmatig inkomen en kunnen met deze regeling soms een deel van de betaalde belasting terugkrijgen. In dit artikel van ons kun je uitgebreid lezen wat middeling is en hoe het werkt. 

  • Afschaffing van de fiscale oudedagsreserve per 1 januari 2023

Op 1 januari 2023 is de fiscale oudedagsreserve (FOR) afgeschaft. Vanaf 1 januari 2023 mochten er geen nieuwe donaties meer plaatsvinden. Met de FOR kon je als ondernemer een deel van je winst reserveren voor je oudedagsvoorziening en over dat deel hoefde je dan op dat moment geen belasting te betalen. Over het deel van de winst dat je reserveert, hoefde je op dat moment geen belasting te betalen. Zo had je op korte termijn een belastingvoordeel.

  • Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Sinds 2023 is ook de onbelaste vergoeding verhoogd van 19 cent per kilometer naar 21 cent per kilometer. Deze onbelaste reiskostenvergoeding mag je als ondernemer rekenen als je met eigen vervoer reist voor zakelijke doeleinden, bijvoorbeeld als je naar kantoor gaat met je privéauto.

Waarom is Prinsjesdag belangrijk voor ondernemers?
Prinsjesdag is belangrijk voor iedereen. Zoals hierboven staat beschreven worden op Prinsjesdag de plannen van de regering bekendgemaakt. Dit zijn plannen over heel veel verschillende zaken. Veel zaken zoals veiligheid, zorg en klimaat zijn voor iedereen van belang. Daarnaast is Prinsjesdag ook nog heel belangrijk voor ondernemers. De plannen van de regering kunnen soms direct effect hebben op je bedrijf. En dan hebben we het vooral over de financiële situatie van je bedrijf. Daarmee kunnen deze plannen ook belangrijk zijn voor het maken van investeringen of juist uitstellen van investeringen.
Ook worden op Prinsjesdag vaak plannen voor fiscale maatregelen bekendgemaakt. Dit kan bijvoorbeeld gaan over zaken rondom inkomstenbelasting. 

Prinsjesdag is dus een super belangrijke dag waarop veel plannen van de regering bekend worden gemaakt. Je hoeft natuurlijk niet naar de hele Troonrede te luisteren, maar het is wel handig om kennis op te doen van de belangrijkste punten van Prinsjesdag. Wij zullen daarom na Prinsjesdag de belangrijkste punten voor je op een rijtje zetten.