Privacyverklaring

Algemeen

BamBoek is een besloten vennootschap, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91345022.

BamBoek respecteert de privacy van de bezoekers van haar website www.bamboek.nl en van al haar cliënten, leveranciers en andere relaties waarvan zij gegevens verzamelt. Persoonsgegevens die worden verzameld op welke manier ook, worden door BamBoek alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt. Bijvoorbeeld om contact met jou op te nemen als je een van de contactformulieren op de website hebt ingevuld. De door jou verstrekte gegevens worden door BamBoek vertrouwelijk behandeld. Verwerking van Persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

 

Doel van de verwerking en opgeslagen gegevens

BamBoek verwerkt jouw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met jou en voor het beheren van de daaruit voortvloeiende (klant)relaties met jou. Verder verzamelt BamBoek gegevens ten behoeve van de voor jou te voeren administratie ter verantwoording in de richting van de Belastingdienst en andere autoriteiten. BamBoek verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden zoals die beschreven zijn in deze privacyverklaring, tenzij BamBoek hiervoor van tevoren toestemming heeft gekregen van jou. De door jou verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Gegevens worden opgeslagen in diverse door BamBoek gebruikte applicaties, zoals die hieronder worden opgesomd.

 

Boekhouding

Ten behoeve van het voeren van de boekhouding voor onze klanten wordt gebruik gemaakt van het programma Yuki. Met Yuki is een verwerkersovereenkomst aangegaan en op de opslag van gegevens is het door Yuki gehanteerde privacybeleid van toepassing: https://www.yukisoftware.com/nl-nl/privacy/.

In Yuki kunnen wij de volgende gegevens opslaan van onze klanten:

 • Bedrijfsnaam;
 • KvK nummer;
 • Btw-nummer;
 • Btw-identificatienummer;
 • Jaarlijkse frequentie Btw-aangifte;
 • Contactpersoon voornaam + achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • IBAN;
 • BIC;
 • Gegevens bedrijfsauto, waaronder kenteken

 

Nieuwsbrief

Af en toe wil BamBoek haar relaties informeren over belangrijke nieuwe ontwikkelingen, tips en mogelijkheden op haar werkgebied via een nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt alleen verstuurd aan personen die daar vooraf toestemming voor hebben gegeven.

Wil je de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kun je je gemakkelijk weer uitschrijven zodat je geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangt. In elke editie van onze nieuwsbrief nemen wij een uitschrijflink op.

Ten behoeve van verzending van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van Mailchimp. Zie voor het beveiligingsbeleid van Mailchimp: https://mailchimp.com/about/security/

In Mailchimp kunnen wij de volgende gegevens opslaan:

 • Bedrijfsnaam;
 • Oprichtingsdatum bedrijf;
 • KvK nummer;
 • Btw-nummer;
 • Btw-identificatienummer;
 • Jaarlijkse frequentie Btw-aangifte;
 • Rechtsvorm;
 • Auto van de zaak;
 • Deelname KOR;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Naam;
 • Omschrijving bedrijfsactiviteiten;
 • Klant via;
 • IBAN;
 • BIC.

 

Overige opslag

BamBoek slaat behalve in de hiervoor genoemde applicaties ook gegevens op via de door haar in afstemming en in overleg met haar cliënten gebruikte communicatiekanalen, zoals:

 

BamBoek neemt de uiterste zorgvuldigheid in acht bij het gebruik van deze middelen en bij de opslag van de gegevens.

De gegevens worden daarbij ook via de “cloud” bewaard en opgeslagen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Drive. Voor het privacybeleid van Google ter zake zie: https://policies.google.com/privacy.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Via onze website en/of levering van diensten slaan wij niet bewust gegevens op en hebben we ook niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd en met ons rechtstreeks een relatie aangaan, worden er geen gegevens opgeslagen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van een website ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bamboek.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Bezoekersinformatie website en cookies

BamBoek maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Bij het gebruiken van de website ga je akkoord dat we gebruik maken van cookies. Voor meer informatie over de gebruikte cookies zie de cookieverklaring op de website.

 

De door BamBoek via de website verzamelde gegevens worden door BamBoek alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. De cookies die je voorkeuren onthouden kun je uitschakelen middels de cookiebalk die je te zien krijgt bij het (voor het eerst) bezoeken van onze website. Je kunt daarnaast altijd je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt.

 

Bewaartermijn

BamBoek bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden van de verwerking te realiseren. Dat houdt in dat voor wat betreft betalingen aan leveranciers en betalingen van klanten de gegevens zo lang opgeslagen worden als noodzakelijk conform de wettelijke vereisten (denk aan de fiscale verplichtingen; 7 jaar).

BamBoek verwerkt de gegevens alleen in Nederland/ in de EU/EER. De gegevens worden nooit zonder jouw toestemming verstrekt aan anderen, dan wel bedrijven of organisaties in derde landen.

 

Recht op inzage, correctie, overdragen of verwijderen

Als je aan BamBoek persoonsgegevens hebt verstrekt via de website van BamBoek of via een ander kanaal, dan heb je het recht om deze gegevens bij BamBoek op te vragen en in te zien. Kloppen de gegevens niet (meer)? Dan wijzigen we de gegevens graag voor je. Wens je dat wij de gegevens aan je overdragen of wil je dat wij jouw persoonsgegevens in het geheel verwijderen? Dat kan uiteraard ook. Stuur in alle gevallen een email met jouw verzoek naar info@bamboek.nl zodat wij met jouw verzoek aan de slag kunnen. BamBoek streeft ernaar om jouw verzoek binnen 1 week na ontvangst in behandeling te nemen. Wij kunnen dan ook vragen om extra gegevens van je in verband met identificeren van de verzoeker (zodat we zeker weten dat de gegevens bij de juiste persoon terecht komen).

 

Wijzigen

BamBoek behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg de Privacyverklaring op de website voor de meest actuele versie van de privacyverklaring.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van BamBoek. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarop middels een link naar de website van BamBoek gelinkt wordt. Raadpleeg de website van de derde voor de privacyverklaring die op die website van toepassing is.

 

Vragen?

Heb je vragen over ons privacybeleid of over jouw privacy? Neem dan gerust contact met ons op via: info@bamboek.nl of via 030-2072844.

Versie 18092023