Hoe werkt middeling?

15 juni 2022

Hoe werkt middeling?

Varieert jouw inkomen uit woning en werk veel? Dan is er een grote kans dat je meer belasting betaalt dan wanneer je inkomen gelijkmatig verdeeld is. De overheid heeft daar wat op bedacht: de middelingsregeling. Ondernemers hebben vaak een wisselend inkomen. Deze middelingsregeling zou daarom heel handig voor jou kunnen zijn. In dit artikel leggen we je uit hoe middeling werkt.

Middelingsregeling

De middelingsregeling is een regeling waarbij mensen met een wisselvallig inkomen soms betaalde belasting terug kunnen krijgen. De middelingsregeling geldt alleen voor belasting van box 1, inkomen uit werk en woning. Het is niet de bedoeling dat iedereen een verzoek om middeling indient. Daarom moet je eerst zelf een berekening maken om te kijken of je recht hebt op een teruggaaf. Als uit je eigen berekening blijkt dat je belasting terug kan krijgen is het slim om een verzoek om middeling in te dienen. Je berekening hoef je niet mee te sturen met het formulier. 

Het berekenen van de middelingsregeling

De berekening bestaat uit een aantal stappen. Allereerst moet je bij middeling je inkomen uit werk en woning van drie aaneengesloten jaren bij elkaar op te tellen. Dit is het driejarige tijdvak waarover je de middeling wilt berekenen. Bij een negatief inkomen/verlies moet je rekenen met een inkomen van 0. Hiervan bereken je vervolgens het gemiddelde door de uitkomst door drie te delen. Daarna moet je opnieuw per jaar berekenen hoeveel belasting je had moeten betalen over dit gemiddelde inkomen. Dat doe je voor die drie jaren. De belastingtarieven kunnen namelijk per jaar veranderen waardoor je dit voor elk jaar apart moet berekenen. Uiteindelijk bereken je het verschil tussen de totale belasting die je in deze drie jaren hebt betaald en de belasting die je had betaald bij een gelijkmatig inkomen (dus de gemiddelde belasting). Bij een verschil groter dan 545 euro kun je dit verschil terugkrijgen. Dit is een hele hoop informatie dus we zullen dit proberen te verduidelijken met een voorbeeld.

Bij het volgende voorbeeld hoort de tabel hierboven. We leggen je eerst even de tabel uit. In Nederland betaalt iemand met een hoog inkomen relatief meer belasting dan iemand met een laag inkomen. In de tabel zie je dat je in 2021 over het eerste deel van je inkomen (tot 68.805 euro) 37,10% belasting betaalt en over het deel van je inkomen boven de 68.805 euro 49,50% belasting betaalt.

Stel je had in 2019 een inkomen van €50.000, in 2020 een inkomen van €100.000 en in 2021 een inkomen van €30.000. Je hebt in deze drie jaren totaal 71.070 euro aan belasting betaald. Dit bedrag kan je gewoon zien op de aangifte van je inkomstenbelasting.
Gemiddeld was je inkomen in deze drie jaren (50.000+100.000+30.000) / 3 = 60.000 euro. Vervolgens bereken je hoeveel belasting je had betaald in 2019, 2020 en 2021 met een inkomen van 60.000.
Voor 2019: 20.385 * 36,5% + (34.301 - 20.385) * 38,10% + (60.000 - 34.301) * 38,10% =  22.564 euro aan belasting
Voor 2020: 60.000 * 37,35% = 22.641 euro aan belasting
Voor 2021: 60.000 * 37,10% = 22.260 euro aan belasting
Met dit gemiddelde inkomen zou je in deze drie jaren in totaal 22.465 + 22.614 + 22.260 = 67.339 euro. Je zou dan dus minder belasting hebben betaald dan je daadwerkelijk hebt betaald (71.070 euro). Dit verschil is 71.070 - 67.339 = 3731 euro. Dit is meer dan 545 euro en daarom kan je waarschijnlijk een belastingteruggaaf krijgen.

De voorwaarden voor de middelingsregeling

Er zijn ook nog een aantal voorwaarden voor middeling. Deze noemen wij hieronder:

  • Je hebt over het hele tijdvak (dus alle drie de jaren) belasting betaald in Nederland
  • Je hebt aangifte gedaan over het laatste jaar van het middelingstijdvak en de definitieve aanslag is opgelegd
  • Een aanslag is na 6 weken onherroepelijk, je kunt dan geen bezwaar meer indienen. Je moet het verzoek om middeling binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van dat tijdvak onherroepelijk zijn geworden, indienen. 

Heeft middeling invloed op (reeds ontvangen) toeslagen en jaarruime?

Het antwoord op deze vraag is nee. Middeling heeft geen invloed op toeslagen, jaarruimte etc. Door een verzoek van middeling worden namelijk geen inkomens gewijzigd. Met andere woorden, het inkomen waar de toeslagen en jaarruimte op gebaseerd worden blijft ongewijzigd. Het doen van middeling zal dus geen gevolgen hebben voor jaarruimte, toeslagen en andere regelingen waarvan de hoogte een afgeleide van je inkomen is. Een verzoek tot middeling heeft daarom geen nadelige consequenties.

Middeling is dus aantrekkelijk als je inkomen uit werk en woning per jaar veel varieert. Om te kijken of je recht hebt op middeling kun je het beste zelf een berekening maken. Deze berekening maken kan nooit kwaad. Je wilt vooral geen geld laten liggen natuurlijk!

Gerelateerde artikelen 

Aanslag

Mogelijkheden voorlopige aanslag

Misschien heb je wel eens van een voorlopige aanslag gehoord. Een voorlopige aanslag is een aanslag voor de inkomstenbelasting op basis van een schatting van je inkomsten en uitgaven. Het blijft een schatting dus het bedrag kan...

Ondernemer Voor De Inkomstenbelasting

Wanneer ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Veel ondernemers denken dat alle ondernemers ook ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Dit is alleen niet helemaal waar. Als je bijvoorbeeld als zzp’er werkt of als je een bedrijf hebt ingeschreven in het handelsregister van de KvK, betekent dat...

Uitstel Aangifte

Uitstel aangifte inkomstenbelasting en belastingrente

De deadline voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting is bijna altijd op 1 mei. Veel particulieren en ondernemers stressen over deze datum maar...