Privéauto zakelijk gebruiken: Wat mag je aftrekken?

5 september 2022

Privéauto zakelijk gebruiken: Wat mag je aftrekken?


Veel ondernemers hebben een privéauto die ze ook zakelijk gebruiken. Misschien is dit ook wel jouw situatie. Alle regels rondom auto’s en ondernemers zijn altijd wat ingewikkeld. In dit artikel leggen we je uit hoe het zit met de btw-regels voor het zakelijk gebruiken van je privéauto.

Autokosten aftrekbaar van je winst?

Allereerst is het handig om te weten dat autokosten zoals onderhoudskosten en brandstofkosten niet aftrekbaar zijn van de winst van je onderneming. Wel mag je sowieso 21 cent per zakelijke kilometer aftrekken. In 2022 was dit nog 19 cent per kilometer.

Hoe zit het met de btw op autokosten?

De btw over de zakelijke kilometers kun je op twee manieren aftrekken:

  • Manier 1: Verhouding zakelijk/privé gebruik van je privéauto vaststellen.
    Deze manier houdt in dat je een schatting maakt van welk deel van de kilometers je zakelijk hebt gereden en welk deel privé. Let op, voor de btw zijn kilometers alleen zakelijk als je ze hebt gemaakt voor belaste omzet. Dus als je kilometers hebt gereden naar kantoor voor vrijgestelde omzet zijn deze kilometers niet zakelijk.
    Voor het vaststellen van de verhouding kun je een kilometerregistratie-app gebruiken of je kunt het zelf vaststellen. Als je het zelf wilt vaststellen is het handig om bijvoorbeeld al je zakelijke kilometers bij te houden in een Excel bestand. Als je dan ook de kilometerstand van je auto aan het begin en aan het eind van het jaar noteert kun je uitrekenen welk deel van de kilometers je in dat jaar zakelijk hebt gereden. Je mag de schatting ook op een andere manier maken. Het gaat erom dat jij de belastingdienst ervan kan overtuigen dat jouw schatting klopt. Als je de schatting hebt gemaakt mag je alle btw over de autokosten vermenigvuldigen met het zakelijke deel van de kilometers en dat bedrag mag je dan meenemen als voorbelasting. We zullen even een voorbeeld geven om het nog iets te verduidelijken. Aan het begin van het jaar was je kilometerstand 70.000 kilometer en aan het van het jaar is je kilometerstand 110.000 kilometer. Je hebt dus 110.000 - 70.000 = 40.000 kilometer gereden in dat jaar. Je hebt ook bijgehouden hoeveel kilometers je zakelijk hebt gereden, laten we zeggen 25.000 kilometer. Je hebt dan dus 25.000 van de 40.000 kilometer zakelijk gereden en dat is gelijk aan 25.000/40.000 * 100% = 62,5%. Je mag dan 62,5% van alle btw over de autokosten aftrekken.
  • Manier 2: Btw-correctie voor privégebruik van je privéauto.
    Je trekt eerst alle btw over de autokosten af. Vervolgens maak je aan het eind van het jaar een correctie voor het deel van de auto dat je privé hebt gebruikt. Je maakt deze correctie door aan het eind van het jaar 1,5% van de catalogusprijs van de auto inclusief btw en bpm aan btw te betalen. Dit is de correctie die je moet doen als je de auto het hele jaar hebt gehad. Als je halverwege het jaar een auto koopt hoef je ook maar de helft van deze correctie te betalen.
    Voorbeeld: Je hebt alle btw over de autokosten gedurende het jaar al afgetrokken (dus meegenomen als voorbelasting). Nu is het jaar afgelopen en moet je een correctie maken voor je privé gebruik. De catalogusprijs is €30.000 inclusief btw en bpm. 1,5% * €30.000 = €450. Dan moet je nog dit bedrag van 450 euro aan btw betalen. Heb je de auto pas op 1 april gekocht? Dan hoef je maar driekwart van dit bedrag, dus 337,5 euro, te betalen.

Wanneer je je privéauto zakelijk gebruikt mag je dus sowieso 21 cent per kilometer rekenen. Daarnaast mag je ook nog een deel van de btw over de autokosten aftrekken. Dit deel kun je op twee manieren bepalen. Namelijk door de verhouding zakelijk-privé vast te stellen of door een btw-correctie te maken aan het eind van het jaar.