Welke reiskosten zijn aftrekbaar voor zzp’ers?

13 september 2023 

Welke reiskosten zijn aftrekbaar voor zzp’ers?

Als zzp’er maak je regelmatig reiskosten. Deze kunnen aardig oplopen. Gelukkig zijn sommige reiskosten aftrekbaar. In dit artikel leggen we je uit wat de regels zijn op het gebied van de aftrekbaarheid van reiskosten zodat je hier optimaal gebruik van kunt maken.

Zakelijke reiskosten
Uiteraard geldt ook hier de regel dat reiskosten alleen aftrekbaar zijn in het geval dat de reis zakelijk is. Dit is ook meteen waar het bij veel ondernemers mis gaat met het aftrekken van reiskosten. Veel ondernemers zien hun reiskosten om naar hun werk / kantoor te gaan als zakelijke kosten, maar de Belastingdienst ziet de kosten van het openbaar vervoer voor  woon-werkverkeer niet als zakelijke kosten. Deze kosten zijn volgens de Belastingdienst vergelijkbaar met de kosten die andere mensen in loondienst maken om van huis naar het werk te gaan. Voorbeelden van reiskosten die wel zakelijk zijn, zijn reiskosten ten behoeve van representatie en zakelijke contacten.

Zijn zakelijke reiskosten volledig aftrekbaar?
In sommige gevallen zijn zakelijke reiskosten volledig aftrekbaar en in sommige gevallen zijn ze beperkt aftrekbaar. Het onderscheid zit hem in de bestemming van je reis.

Zakelijke reiskosten gerelateerd aan representatie, congressen, seminars en studiereizen
Deze reiskosten zijn voor 80% aftrekbaar. Naast de reiskosten zoals het openbaar vervoer, een taxi of het vliegtuig zijn in dit geval ook de verblijfskosten van bijvoorbeeld een hotel voor 80% aftrekbaar. Voor het aftrekken van de reis- en verblijfskosten gerelateerd aan representatie, congressen, seminars en studiereizen geldt een limiet van maximaal 1500 euro. Over het algemeen komen zzp’ers niet aan de 1500 euro. Ook is er in sommige gevallen een uitzondering op deze limiet. 

Overige zakelijke reiskosten
Andere zakelijke reiskosten van openbaar vervoer, taxi en vliegtuig die niet gerelateerd zijn aan de vier bovengenoemde zaken, zijn voor 100% aftrekbaar. Voorbeelden van deze overige zakelijke reiskosten zijn reiskosten voor ontmoetingen met klanten, zakenpartners, boekhouders en zakelijke adviseurs.

Reiskosten zakelijk gebruik van een privé-vervoermiddel zoals privéauto

Reiskosten bestaan voor de meeste ondernemers niet alleen uit kosten van het openbaar vervoer, de taxi en het vliegtuig. Veel zzp’ers maken ook zakelijk gebruik van bijvoorbeeld hun privéauto, motor of fiets. In het geval van zakelijk gebruik van een privé-vervoermiddel mag je 21 cent per kilometer aftrekken van je winst (voor het jaar 2023, in 2022 was dit nog 19 cent). Let op, deze vergoeding van 21 cent per kilometer geldt ook voor de kilometers van woon-werkverkeer. In het geval van reizen met een privévervoermiddel zijn de reiskosten voor woon-werkverkeer namelijk wel zakelijk. Daarnaast mag je ook nog een deel van de btw op je privé-autokosten zoals brandstofkosten aftrekken. In dit artikel van ons kun je hier uitgebreide informatie over vinden. 

Gelukkig zijn reiskosten in veel gevallen dus volledig of bijna volledig aftrekbaar. Wel is het goed om te onthouden dat de kosten van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer niet aftrekbaar zijn omdat de Belastingdienst deze kosten ziet als persoonlijke kosten. Daarnaast moet je uiteraard altijd bewijs hebben van de reiskosten, zoals een factuur of een treinkaartje, om de kosten af te mogen trekken.