Giften aan een ANBI

10 oktober 2023

Belastingvoordeel bij giften aan een ANBI

Heb je wel eens nagedacht over een gift aan een ANBI? Daarmee steun je het goede doel en heb je ook nog eens een belastingvoordeel!

Het belastingvoordeel hangt af van je onderneming. Het is goed om te weten dat je geen belastingvoordeel hebt bij een contante gift. Heb je een eenmanszaak of een VOF? Dan gelden de volgende regels voor jou:

Gewone (eenmalige) gift

Een gewone gift is een gift die je maar 1 keer doet, dus een eenmalige gift. Een gift die je wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd, telt ook mee als een gewone gift. Bij gewone giften mag je het volledige bedrag van de gift aftrekken. Dit is op voorwaarde dat je gift minimaal 1% van je drempelinkomen moet zijn met een minimum van 60 euro. Er zit wel een maximum aan het bedrag dat je af mag trekken. 10 procent van je drempelinkomen is het maximale bedrag dat je af mag trekken.
Je hebt bijvoorbeeld een drempelinkomen van 20.000 euro en je wilt een gift doen van 4.000 euro. De gift is in dit geval 20 procent van je drempelinkomen dus dit voldoet aan de voorwaarde van 1 procent. Je mag maximaal 10% aftrekken dus in dit geval mag je 2.000 euro van de 4000 euro aftrekken.

Periodieke gift

Een gift is een periodieke gift als het aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

  • je geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling / vereniging;
  • je betaalt het bedrag minimaal in 5 kalenderjaren achter elkaar;
  • je hebt vastgelegd wanneer je jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 7 jaar.

Bij een periodieke gift mag je het volledige bedrag van de gift aftrekken. Vanaf 1 januari 2023 heeft deze aftrekbaarheid ook een maximum, namelijk €250.000 per jaar. Wanneer je vóór 4 oktober om 16:00 je periodieke gift bent aangegaan, geldt dit maximum niet en kun je nog het volledige bedrag aftrekken in je aangifte.

Culturele ANBI

Bij een gift aan een culturele ANBI krijg je nog meer belastingvoordeel. Je mag dan het bedrag van je gift met 25% verhogen dus vermenigvuldigen met 1,25. En dan mag je dat bedrag aftrekken. Hierbij geldt een maximum van een verhoging van je gift van 1.250 euro. Bij gewone giften moet je ook nog steeds rekening houden met de drempel en het maximum.
Je geeft een periodieke gift aan een culturele ANBI van 10.000 euro per jaar. 10.000 * 1,25 = 12.500. De verhoging is hier 2.500 euro maar dit is hoger dan het maximum van 1.250 euro. Daarom mag je in plaats van 12.500 euro nu 10.000 = 1.250 = 11.250 euro aftrekken.

Vennootschap

Heb je een vennootschap? Dan gelden er net iets andere regels voor jou. Zo mag je je giften aftrekken van je winst. In een jaar mag dit maximaal 50% van je winst zijn met een maximum van 100.000 euro. Wanneer je een gift doet aan een culturele ANBI heb je nog meer voordeel. Je mag dan het bedrag van je gift verhogen met 50% met een maximale verhoging van 2500 euro.
Je doet een gift van 3.000 euro aan een culturele ANBI. Dan mag je 3.000 * 1,5 = 4500 euro aftrekken van je winst. De verhoging is 4.500 - 3.000 = 1500. 1500 is lager dan 2500 dus het maximum wordt niet overschreden.

De regels voor de aftrekbaarheid van giften aan een ANBI verschillen dus per situatie. Het is handig om te kijken welke regels voor jou gelden voordat je een gift doet.

Wil je weten of jouw goede doel een ANBI is? Dan kan je dat hier checken.