Prinsjesdag komt eraan!

12 september 2022

Prinsjesdag komt eraan! 

Over een aantal dagen is het weer zo ver: Prinsjesdag. Dit jaar valt Prinsjesdag op dinsdag 20 september. Het zal de eerste prinsjesdag zijn waarbij onze prinses Amalia aanwezig is. Omdat het bijna Prinsjesdag is vertellen we je alvast wat Prinsjesdag precies inhoudt en blikken we terug op Prinsjesdag 2021. Ook vertellen we je waarom Prinsjesdag zo belangrijk is voor ondernemers.

Prinsjesdag in het kort

Prinsjesdag is altijd op de derde dinsdag van september. Dit jaar zal Willem Alexander op 20 september met de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag rijden. Daar zal hij de Troonrede uitspreken.De Troonrede zal dit jaar plaatsvinden in de Koninklijke Schouwburg omdat er verbouwingen zijn in het Binnenhof. Nadat de Troonrede is uitgesproken wordt het bekende koffertje met de Rijksbegroting en de Miljoenennota overhandigd.

Wat is de Troonrede?

Met de Troonrede wordt het nieuwe werkjaar van de Eerste Kamer en Tweede Kamer geopend. Hier staan de belangrijkste plannen van de regering in voor het komende jaar. In dit geval zijn dit dus de plannen voor het jaar 2023. De Troonrede wordt uitgesproken door Willem Alexander maar hij heeft de Troonrede niet zelf geschreven. De Troonrede wordt altijd door de ministers geschreven.

De Rijksbegroting en Miljoenennota

Op 20 september wordt om 15:00 het koffertje overhandigd door Sigrid Kaag, onze minister van Financiën. In dit koffertje zitten de Rijksbegroting en de Miljoenennota. In de Rijksbegroting staat hoeveel geld de regering voor verschillende plannen beschikbaar stelt en wat de ontvangsten van de rijksoverheid zijn. De Miljoenennota geeft uitleg over de Rijksbegroting.

Wat waren de belangrijkste punten van Prinsjesdag 2021?

Vorig jaar hadden we op Prinsjesdag een demissionair kabinet. Daarom waren er voor het jaar 2022 minder plannen dan normaal. Er zijn een aantal zaken die volgens het kabinet niet konden wachten: Wonen, Veiligheid en Klimaat. Hiervoor zijn de meeste plannen gemaakt.

  • Wonen; Voor het jaar 2022 werd er veel geld beschikbaar gesteld om het tekort aan woningen te verkleinen. Ook is er een subsidieregeling opgesteld voor woonruimte voor speciale groepen en voor verhuurders van sociale woningen. Daarmee kunnen verhuurders ondanks de bevroren huurverhogingen nog steeds investeren in onder andere nieuwbouw en onderhoud. Verder werd er ook geld vrijgemaakt voor het verduurzamen van woningen.
  • Klimaat; Er werd ook extra geld beschikbaar gesteld voor het klimaat. De invoering van de Klimaatwet en de uitvoering van het klimaatakkoord zijn hier de basis voor. In totaal werd er 6,8 miljard beschikbaar gesteld. Dit is onder andere beschikbaar voor subsidies, investeringen in technologie, energie-infrastructuur en maatregelen voor minder CO2 in de industrie.
  • Veiligheid; Ook voor veiligheid was er extra geld vrijgemaakt. Zo was er een hoop extra geld voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Ondermijnende criminaliteit is zware, georganiseerde criminaliteit. Ook was er extra geld voor rechtsbijstand en voor oefeningen en munitie krijgsmacht.

Waarom is Prinsjesdag belangrijk voor ondernemers?

Prinsjesdag is belangrijk voor iedereen. Zoals hierboven staat beschreven worden op Prinsjesdag de plannen van de regering bekend gemaakt. Dit zijn plannen over heel veel verschillende zaken. Veel zaken zoals veiligheid, zorg en klimaat zijn voor iedereen van belang. Daarnaast is Prinsjesdag ook nog heel belangrijk voor ondernemers. De plannen van de regering kunnen soms direct effect hebben op je bedrijf. En dan hebben we het vooral over de financiële situatie van je bedrijf. Daarmee kunnen deze plannen ook belangrijk zijn voor het maken van investeringen of juist uitstellen van investeringen.
Ook worden op Prinsjesdag vaak plannen voor fiscale maatregelen bekend gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld gaan over zaken rondom inkomstenbelasting. 

 

Prinsjesdag is dus een super belangrijke dag waarop veel plannen van de regering bekend worden gemaakt. Je hoeft natuurlijk niet naar de hele Troonrede te luisteren, maar het is wel handig om kennis op te doen van de belangrijkste punten van Prinsjesdag. Wij zullen daarom na Prinsjesdag de belangrijkste punten voor je op een rijtje zetten.