Highlights Voorjaarsnota 2023

15 mei 2023

Highlights Voorjaarsnota 2023

De Voorjaarsnota 2023 is net weer bekend gemaakt. In de Voorjaarsnota wordt er door het kabinet een update gegeven van de Rijksbegroting. In de Voorjaarsnota 2023 staat onder andere dat het kabinet moet bezuinigen vanwege de hoge kosten van de schade door gasbevingen in Groningen, de hoge asielkosten en de hoge rentelasten. Daarom neemt het kabinet een aantal maatregelen die voor jou als ondernemer een groot verschil kunnen maken. In dit artikel bespreken we een aantal belangrijke aankondigingen.

  • Afschaffing STAP-budget vanaf 2024
    Het STAP-budget bestaat pas net en is heel erg populair maar helaas wordt deze vanaf 2024 alweer afgeschaft. Daarom is het belangrijk om het STAP-budget snel aan te vragen als je er nog gebruik van wilt maken. 
  • Uitstelling van de gratis kinderopvang                                      Vanaf 2025 zou de kinderopvang gratis worden, maar dit wordt met twee jaar uitgesteld. De kinderopvang wordt dus gratis vanaf 2027. De gratis kinderopvang wordt onder andere uitgesteld omdat het niet haalbaar is door de grote personeelstekorten in de kinderopvang.
  • Afschaffing betalingskorting voor de inkomstenbelasting vanaf 2024                                                                              Wanneer je je voorlopige aanslag in één keer betaalt, kun je nu nog gebruik maken van een betalingskorting bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Deze korting komt vanaf 2024 te vervallen. De belastingkorting voor de vennootschapsbelasting is al afgeschaft voor het jaar 2023.
  • Afschaffing/versobering van het lage btw-tarief op sommige diensten                                                                             Het kabinet gaat kijken om het lage btw-tarief (9%) voor sommige diensten af te schaffen of te versoberen. Het kabinet kijkt voornamelijk naar arbeidsintensieve diensten (zoals kappers), cultuur (zoals musea en bioscopen), logies (zoals hotels) en sierteelt. Uit eerder onderzoek bleek dat het verlaagde btw-tarief inefficiënt en duur is. Daarom gaat het kabinet de gevolgen van een wijziging van het lage btw-tarief verder uitzoeken.


Nu ben je weer op de hoogte van de belangrijkste aankondigingen uit de Voorjaarsnota 2023. Vooral voor het STAP-budget is het handig om snel in actie te komen als je hier nog gebruik van wilt maken!