Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)
Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)
  • darkblurbg

Welk btw-tarief hoort er bij sport/yoga?

Gepubliceerd op: 19-11-2021

Welk btw-tarief hoort er bij sport/yoga? 

Om te bepalen welk BTW tarief er bij yoga van toepassing is, is het belangrijk om te weten of yoga onder de actieve sporten valt of niet. Bij actieve sporten in een sportaccommodatie mag je het verlaagde tarief van 9% toepassen. Wat verstaat de belastingdienst onder sportaccommodatie en wat valt onder een actieve sport?  

 

Sportaccommodatie

Een sportaccommodatie is een plek die beschikbaar is gesteld aan deelnemers om te sporten. Het moet een stuk onroerend goed zijn dat is ingericht voor de sport. Als de locatie niet onroerend is en je kan de locatie niet gebruiken voor het uitoefenen van de sport, telt de locatie niet als sportaccommodatie. In dat geval moet je altijd het verhoogde tarief rekenen (21%). 

 

Actieve sport

Actieve sportbeoefening is een actieve inspanning met het oogmerk om het lichamelijk welzijn te verbeteren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen actieve sportbeoefening en andere vormen van recreatie. Om zeker te weten of het een actieve sport of een vorm van recreatie is heeft de belastingdienst de volgende vereisten opgesteld:

  • Organisaties actief zijn die zijn aangesloten bij NOC/Nsf;
  • Spelregels zijn vastgesteld;
  • Wedstrijden worden georganiseerd.

 

BTW-tarief

Wanneer pas je dus welk BTW tarief toe? En in het geval van yogalessen? Kort door de bocht: als je lesgeeft in een bepaalde activiteit die onder een actieve sport valt en je maakt gebruik van een sportaccommodatie, dan mag je van de belastingdienst het verlaagde tarief van 9% toepassen. Is een van die twee niet van toepassing, dan moet je het normale tarief van 21% toepassen. 

Yoga valt doorgaans niet onder de actieve sport. De staatssecretaris van Financiën is van mening dat yoga geen vorm van actieve sportbeoefening is. Yoga is een vorm van lichaamsbeweging en geestelijke inspanning. Voor de dubbelcheck kijken we naar vereisten hierboven: er worden geen yoga wedstrijden georganiseerd. Voor yogalessen geldt dus in 99% van de gevallen het verhoogde tarief van 21%.

 

Uiteraard is het mogelijk om een standpuntbepaling aan te vragen bij de Belastingdienst. In dat geval schetsen we de situatie en beargumenteren we waarom we van mening zijn dat (jouw) vorm van yoga wel onder actieve sport valt. Het is dan aan de belastinginspecteur om deze situatie te beoordelen.